Política de privacitat

El Responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d'aquest Lloc Web és:

  • CAMPINS MORALES, S.L. (en adelante, “PARADIGMA”)
  • Avinguda Diagonal 506, 4-1 08006 Barcelona
  • dpo@paradigmabarcelona.com

Finalitats

Les dades personals de l'usuari d'aquest Lloc Web es tractaran per a les finalitats següents:

  • Atendre sol·licituds d’informació i/o consultes: Si escau, atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins haver donat resposta a la sol·licitud d'informació i/o consulta i, després d'això, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l'interès legítim de PARADIGMA a donar una resposta a l'Usuari (enviament de correus electrònics espontanis, trucades telefòniques, enviament de sol·licituds escrites per correu postal).
  • Gestió de currículums: En cas d'enviament de currículum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per l'Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud d'ocupació i, si escau, permetre optar a un lloc de treball a PARADIGMA. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que acabi el procés de selecció, moment en el qual seran suprimides, llevat que sigui el candidat seleccionat. La base jurídica del tractament és l’aplicació a petició de la persona treballadora de mesures precontractuals o la intenció de concloure un contracte. Alternativament, un cop finalitzat el procés de selecció, l'Usuari podrà prestar el seu consentiment perquè PARADIGMA pugui guardar el seu currículum per a futurs processos de selecció que puguin ser del vostre interès. En tot cas, els currículums seran eliminats passats 24 mesos des de la recepció.

Destinataris

PARADIGMA podrà comunicar les dades a Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals ia Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i/o als Jutjats i Tribunals que els requereixin en el marc d'una investigació, una instrucció o un procediment. També podrà comunicar les dades a les categories d'encarregats següents: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Alguns dels esmentats encarregats poden estar ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, cas en què PARADIGMA haurà adoptat prèviament les garanties adequades en matèria de protecció de dades.

Drets

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, enviant la seva sol·licitud a PARADIGMA (A/A DPD), Avinguda Diagonal 506, 4-1 08006 Barcelona

COOKIES

Política de Cookies


La configuració de cookies s'ha guardat / actualitzat correctament amb les preferències indicades.

Tancar